Randi Thomsen
PSYKOTERAPEUT MPF & SUPERVISOR

Supervision

Hvad er supervision?

Supervision er en kvalificeret måde at få dig et godt overblik, så du bliver mere sikker i dit fag – og afklaret med de valg du tager  forhold til den faglige opgave. Det er samtidig et fortroligt rum, som mange har brug for i en arbejdsvirkelighed, der løber afsted. Supervision kan kort sagt ses som afgiftning af krævende arbejdsopgaver og faglig ajourføring. Supervision understøtter både at mestre en professionel standard og samtidig bevare den personlige balance som et helt menneske og ikke blot fagperson. Det er med til at holde eller genetablere det etiske kompas, så forrående adfærd, stress overbelastning holdes fra dørene. Når supervision foregår regelmæssigt, har det normalt en positiv effekt. Det udvikler medarbejderne, øger kvaliteten og har dermed potentiale til at give mere arbejdsglæde og psykologisk tryghed.

Supervision er en faglig læring og udviklingsmetode. Den er særligt brugbar til professioner af mennesker, der arbejder med mennesker. Det kan være psykoterapeuter, pædagogisk personale, socialrådgivere, evt. i tværfaglige teams. Supervision giver fagpersonen mulighed for at udforske problemerne og reflektere over den måde sagen er blevet grebet an på. En vigtig del af det nærmere kig, drejer sig om hvad der sker i relationen mellem fagpersonen og det menneske, der modtager hjælpen.

I supervision finder jeg det rigtig vigtigt, at fagpersonen stiller spørgsmålet til sig selv: ”oplever jeg at være i god kontakt med egne følelser? Eller oplever jeg at være lidt under-involveret/over-involveret i den jeg skal hjælpe?  Man kunne også sige det sådan – er jeg blevet lidt kold i relationen til den eller dem jeg er her for at hjælpe eller er jeg blevet så medlevende, at jeg ”bærer” arbejdet med hjem i mine tanker og følelser.? Supervisionens proces har det formål, at få nye perspektiver på opgaven og føre frem til nye handlemuligheder.

Supervision kan være med til at realitetskorrigere de forventninger man har til sig selv som fagperson og blive bevidst om det, der er realistisk.

Hvordan foregår supervision?

Supervisionen foregår enten individuelt, som 1-1 samtale i min klinik eller på arbejdsstedet. 1-1 supervision kan benyttes ved akut opstået hændelse, hvor der skal hurtigt hjælp til og måske forløses det chok, som en utilsigtet hændelse ofte giver. Supervision kan også med stor fordel foregå i en gruppe på omkring 4-8 kolleger.

Gruppesupervision kan noget helt særligt. Det er en unik mulighed for at få spejling fra andre med samme arbejdsfunktioner. Det kan særligt anbefales for fagpersoner, der arbejder meget alene med opgaverne. Man kan bevidne hinandens oplevelser, og det kan på en helt særlig måde være med til at reducere følelsen af ensomhed, som mange oplever i solo arbejde. Oplevelsen af at høre sammen i en gruppe, kan blive en væsentlig beskyttende faktor mod at havne i arbejdsrelateret overbelastning.

Mit ansvar som Supervisor er, at vores tid sammen foregår sådan, at det er trygt for alle at komme til supervision. Nogle kan være erfarne i at modtage supervision, hvor andre oplever en helt ny faglig kontekst at befinde sig i. Det er jeg meget opmærksom på. For nogle grupper er det vigtigt, at vi bruger tid på at skabe en psykologisk tryghed ved at skulle fortælle om sin faglige praksis – hvad der i opgaveløsningen er tænkt, følt og gjort eller undladt at gøre. Supervision skal blive en læringsproces.

Det er mig som supervisor, der holder den røde tråd og rammen i supervisionsrummet. I en gruppesupervision finder vi sammen ud af hvilken kollega, der ønsker hjælp til eller sparring på et bestemt tema. Det kan fx være en bestemt situation i arbejdet, som er svær at håndtere eller at man ønsker input til en ny arbejdsopgave. Som supervisor støtter jeg processen frem til at afklare hvad kerneproblematikken er.

Resten af gruppen er såkaldt reflekterende team og deres ressourcer inddrages efter behov. Jeg anvender en metodetilgang, der passer til situationen.

Supervisionens teoretiske fundament

Det er primært den neuroaffektive forståelse af mennesket. Det vil jeg bringe ind, hvor det giver mening.

Supervisionen vil også have fokus på at få bragt det ordløse fokus ind – altså fokus på en udvidet, kropslig sansning af mere end det, der bliver sagt med ord. F.eks. kropsfornemmelser, kropssprog og andet.

Da jeg arbejder som erfaren psykoterapeut, er det væsentligt at klargøre – supervision er noget andet end terapi. Supervision holder fokus på det, der står i vejen for at løse arbejdsopgaven. Det vil ofte ske, at der kommer en Aha!-oplevelse af, at et personligt tema er blevet indblandet i relationen med den, der skal hjælpes professionelt. I supervision går vi ikke så dybt, at det bliver til en terapeutisk proces.

Brug for supervision?

Kontakt mig endelig, Hvis du repræsenterer en institution, et team eller andet. Jeg kommer gerne til et møde, hvor vi kan tale nærmere ind på jeres behov.

Det er også muligt at høre nærmere om supervision i en gruppe af psykoterapeuter, enten en etableret eller ny gruppe.

Jeg tilbyder supervision i min praksis i Aalborg.

supervision aalborg

Randi Thomsen

Psykoterapeut MPF

Siden 2016 har jeg arbejdet som privat, fuldtidspraktiserende psykoterapeut og parterapeut MPF. Derudover har jeg en baggrund som socialpædagog med 10 års tidligere erfaring inden for støtte til unge og voksne med psykiatriske diagnoser.

Jeg har erfaring fra flere hundrede par- og individuelle terapiforløb. Hvad du/I end måtte have behov for at tale om, så vil mit udgangspunkt være at møde dig/jer med nærvær og kontakt.