“Når vi er to til at dele bliver glæden dobbelt og sorgen halvt så tung at bære..”

Det går bare nogle gange sådan, at vi  over tid ikke længere er åbne for at dele med hinanden.

Ved parterapi er mit fokus, at skabe et rum, der er trygt at være i for jer begge. Formålet er, at I får åbnet op i kontakten med hinanden.

I kan lære at forstå baggrunden for hinandens forskellige adfærds mønstre og den kommunikation, som sker imellem jer – også den uden ord.

Parterapi kan føre til en oplevelse af et helt nyt samliv, hvor I begge vokser af livsglæde og dybere kærlighed.

Gennem større indsigt i din partners dybere længsel og behov, så vækkes ofte en naturlig lyst til at støtte og “se” hinanden med nye, kærlige øjne.

Vi kan såre hinanden med ord – det vi gør eller undlader at gøre. Mit udgangspunkt er, at menneskers adfærd altid er meningsfuld. Vi gør det bedste livet har lært os om at tolke situationer og klare os i relationer til andre. Problemerne opstår, når vores tolkninger kommer af gamle mønstre, som ikke er hensigtsmæssige i det voksne, modne liv. De gør os blinde –  skaber misforståelser og konflikter, der kører i ring i parforholdet. Det tærer på livsglæden og vi lukker vores hjerte. Parterapi kan åbne op!

Eksempler på emner i parterapi:

 • “Jeg føler mig ofte ensom, når vi er sammen”
 • manglende lidenskab og lyst til sex
 • jalousi
 • utroskab
 • skænderier, der kører i ring
 • skal vi give op? – skilles? hvad gør vi?

Mange par kommer styrket igennem en parforholds krise.

Parterapi er også for par, der ikke er i krise eller fastlåste problematikker.

Jeg kalder det et pitstop i parforholdet. Ligesom bilen lige får efterspændt eller skiftet en skrue. Det er for jer, der vil udvikle jer sammen og pleje det gode I har.

Nogle få samtaler kan være godt givet ud for jer, der har tidligere forhold bag jer og måske sammenbragte børn. Jeg kan støtte jer i at håndtere udfordringerne gennem kærlig kommunikation. Samtaler med din partner skal give oplevelsen af nærhed… løsninger finder I naturligt derefter.

I et parforhold, der har nogle år på bagen har I virkelig også muligheden for at være gode for hinanden. Det kan være, at en af jer, eller at I begge har fokus på personlig udvikling. Den modne kærlighed har stort potentiale til at hele psykens gamle sår. Jeg kan støtte en proces, hvor I skaber et fælles “landkort”, så I går væk fra uhensigtsmæssig adfærd mod en nutid af samhørighed og livfuld tiltrækning imellem jer.

Eksempler på emner her:

 • kommunikation
 • seksuel tiltrækning imellem jer – maskulin/feminin energi
 • dynamik og roller i forholdet
 • angst for at miste hinanden
 • åbenhed i parforholdet
 • aktuel sygdom
 • Hvor er du? hvor er jeg? – hvor er vi på vej hen? – hvor kom vi fra?
 • nye livsfaser

Parterapi gavner hele familien. Det kan være den rigtige prioritering for jer.