Randi Thomsen
PSYKOTERAPEUT MPF & SUPERVISOR

Om Randi Thomsen

Psykoterapeut MPF

Randi har været privat, fuldtidspraktiserende psykoterapeut siden 2016. Er herudover socialpædagog med 10 års tidligere erfaring i støtte til unge og voksne med psykiatriske diagnoser.

Uddannelser

Integral Psykoterapeut fra ID Academy 2015. Integralterapi omfatter den samlede helhed omkring dig – intet udelukkes. Dvs. at selv dit forhold til det åndelige kan være i terapien, hvis det er relevant og meningsfuldt for dig.

Er uddannet indenfor og har erfaring med behandling af traume- og stressreaktioner. Tilgangen er inspireret af den anerkendte SE-metode (Somatic Experience) samt EMDR-teknik fra Chok Release – med fokus på mulige sammenhænge mellem det, der er lidelsesfuldt og traumatisk, fastlåste oplevelser som chok, ulykker, overgreb og overvældende indtryk i opvækst.

Efteruddannet i traumeterapi til ofre for seksuelle overgreb og gruppebehandling hos Center for Incestterapi, chefpsykolog Lars Sørensen og Chok Release Practioner-uddannet hos Nadia Ferhat.

2022 – Certifikat, grunduddannelse som relationel biologisk traumeterapeut hos cand. psych. Ulla Rung Weeke.

2022 – Supervisoruddannet og eksamineret hos Peter Kofoed – Neuroaffektiv tilgang i supervision.

2016 – Uddannet i behandling med øreakupunktur hos NADA-Danmark.

Fagligheden vedligeholdes gennem supervision, kurser hos Psykoterapeutforeningen og fortløbende erfaringsbaseret undervisning på Vækstcentret omkring tantriske energier i parforhold og meditation.

Udgangspunktet er, at vi har enorme ressourcer til at hele os selv og hinanden, når undertrykt energi sættes fri.

Randi Thomsen - psykoterapeut